GUNDSØMAGLE

bondegaarden_gundsoemagle_sommerBondegaarden ligger i Gundsømagle lige ud til Gundsømagle Sø. I området ligger et fuglereservat med mange forskellige, spændende fuglearter. Det er et perfekt udflugtssted for ornitologer og andre naturelskere. Det er også det ideelle sted for en skovtur i det grønne med familien.

Naturen

Området omkring Gundsømagle Sø er smukt hele året! Gå for eksempel en tur i skoven eller på de mange græsmarker, der strækker sig milevidt ud i landskabet. Omkring søen og inde i skoven vokser pile- og birkekrat, moser, og rørskove.

I Skoven ved fuglereservatet gror de ældste træer. De bliver bevaret som hjem for forskellige fugle. Her lever gærdesmutter, rødhalse, stære, solsorte, sjagger, mejser og bogfinker. Der er opsat redekasser til fuglene. Her har både natugler og tårnfalke slået sig ned.

Oplev fuglene på nært hold

Ved fuglereservatet er der to fugletårne, hvor du kan betragte fuglene. Fra fugletårnene kan du indtage den smukke udsigt over landskabet og søen. Ikke langt fra fugletårnene findes en 300 meter lang gangbro i rørskoven. Her kommer du helt tæt på fuglene og kan opleve rørskovens dyre- og planteliv helt tæt på. Du kan tage et hvil undervejs på en af de små bænke. Her er fredsommeligt at sidde og lytte til naturen.

Fugle omkring søen

bondegaarden_gundsoemagle2_sommer

På engene ned til søen kan du være heldig, at se storkene finde føde til deres unger i reden nær reservatet. I rørskoven bor vandrikser, lappedykkere, sangsvaner og troldænder. De yngler ved søen og har ikke svært ved at finde føde. Ind imellem kan du også se råger og musvåger flyve over vandet på jagt efter mad. Nogle fugle er svære at se, men de synger dejligt. Du kan være heldig, at høre nattergale, sivsangere, rørsangere, kærsangere, skægmejser og rørspurve.

Omkring søen kan du også se skarver og fiskehejrer, der lever af søens fisk. Hvis du er rigtig heldig, kan du i efteråret se fiskeørne over søen. De yngler ikke i Danmark, men flyver igennem, når de er på træk. Det er også muligt, at se vadefugle ved søen. Både viber og rødben nyder, at gå rundt i det lave vand tæt på bredden. I markerne og engene omkring søen gemmer fasaner, blå kærhøge og fjeldvåger sig.

Andre dyr i området

I området omkring fuglereservatet kan du støde på to af Danmarks største rovdyr. Grævlinger og ræve jager mus og harer i området og kan godt lide at færdes i den fredfyldte skov. Der er mange rådyr og dådyr i skoven og på markerne. Om foråret får de unger, og der kan du være heldig at se rådyrfamilier græsse på engen. Helt nede ved søen lever snogen. Snogen er ved at være i fåtal i Danmark, så den er nu fredet. Ved Gundsømagle Sø trives de fint på grund af de fugtige omgivelser, hvor de blandt andet spiser frøer og tudser.