HISTORIEN, VERDENSMÅL OG BÆREDYGTIGHED

Bondegaardens historie går langt tilbage. Over årene er begreber som naturpleje, verdensmål og bæredygtighed blevet centrale og bærende principper. Alt det kan du læse mere om her.

HISTORIE

En bondegård med lang historie

Bondegaarden ligger i Østrup nord for Roskilde og servicerer især kunder fra Nordsjælland og København. Bondegaardens velsmagende kvalitetskød og stærke principper om dyrevelfærd og miljøvenlig drift tiltrækker den bevidste forbruger. Vores kunder tager gerne en 30 minutters køretur på landet, for at kunne sætte tænderne i en mør Herefordbøf fra det fritgående kvæg – især fordi priserne også er helt jordnære.

Jørgen Skou Larsen overtog den fædrene gård i 1981 og lagde i løbet af 90’erne driften om, så resultatet er dét vi har i dag – nemlig en produktion af oksekød og kalvekød fra fritgående Hereford og Dansk Wagyu kvæg med salg fra egen gårdbutik, kombineret med miljøvenlig naturpleje. Vores kvæg spiller en central rolle i den miljøvenlige naturpleje i området, fordi de er med til at opretholde en balance i vegetationen til gavn for blomster, fugle og det vilde dyreliv. Dyrene afgræsser blandt andet arealer omkring Fuglereservatet ved Gundsømagle Sø, der er nabo til Bondegaarden.

Bondegaarden i 1600-tallet

Bondegaardens historie går langt tilbage. Tidligere blev gården kaldt Bækkegården og på et tidspunkt også Ådalsgården, formentlig på grund af Hove Å, der løber i nærheden.

Fra kilder ved vi, at gården i slutningen af 1600-tallet blev givet i gave fra Frederik den Tredje til en af Københavns borgmestre sammen med Østrup landsby. Gaven var en belønning for borgmesterens indsats og økonomiske støtte til kongen under svenskens belejring af København få år tidligere (1658 – 1660).

Østrup i istiden

Egnen omkring Østrup har været befolket siden istiden for ca. 10.000 år siden. Det ved vi fra arkæologiske fund. Roskilde Fjord gik dengang nærmere København og kun spredte holme ragede op over vandet.

Befolkningen har muligvis levet på fjordens skrænter, som man typisk gjorde dengang, for fjorden har været en rig fødekilde.

Vi inviterer dig til at komme forbi og indtage det historiske, naturskønne område. Besøg vores gårdbutik og gå en tur i området – måske er du heldig at støde på et rådyr, en stork
eller en snog.

VERDENSMÅL

Det hander om dyrevelfærd og bæredygtighed

  • Mission: Naturpleje
  • Kreaturer er instrument til bæredygtig naturpleje
  • Fritgående hele året
  • 50-60 kreaturer lever i sommerhalvåret direkte af naturens produkter på ca. 400.000 m2
  • Lever om vinteren af Bondegaardens egen avl af korn, halm og hø
  • Dyrenes efterladenskaber benyttes som organisk gødning
  • Bondegaarden har plantet mere end 50.000 træer, som nu er 25-75 år

BÆREDYGTIGHED & NATURPLEJE

Bondegaarden ligger i et smukt fuglereservat tæt ved Gundsømagle Sø. Vores kvæg går frit rundt på området og trives fint sammen med sjældne fugle, padder og planter.

Miljøvenlig drift

På Bondegaarden plejer vi naturen på en helt igennem miljøvenlig måde. Det gør vi, ved at bruge så lidt kunstgødning som muligt og undgå unødvendige pesticider. Vi har en aftale med Region Sjælland og Roskilde kommune, om at vores drift skal være miljøvenlig, så naturen ikke bliver belastet.

Naturplejeprojekt

Vi har løbende naturplejeprojekter kørende i samarbejde med Roskilde Kommune og Naturstyrelsen i Miljøministeriet. Det går ud på at finde gode måder at pleje den danske natur på. Projekterne er især udformet af hensyn til engfugle og storke, og har som formål at beskytte truede dyrearter i Danmark.

Arter som agerhøne og hare er kommet på listen over udsatte arter, og storken har svært, ved at finde tilstrækkeligt med føde til at yngle i Danmark. Det er tydeligt at landbruget fylder for meget i det danske landskab, og det sker på bekostning af dyrelivet. Derfor skal vore projekter gøre dyrelivet stabilt i området omkring Bondegården og siden, i resten af landet.

Kvæg omkring et fuglereservat

Det er godt for dyrelivet, at have kvæg gående frit i og omkring et fuglereservat. Kvæget holder græsset kort, når de græsser på marken. Det gør det nemmere for fuglene at se deres bytte og fange det. Derudover skræmmer kvæget frøer, snoge og andre smådyr frem fra deres skjul i jordbunden. Fugle får derfor rig mulighed for, at fange smådyrene og få mad med hjem til deres sultne unger.

Storke omkring Bondegaarden

Den smukke, hvide stork er blevet et sjældent syn i Danmark, fordi den ikke kan finde nok føde. Storkene er nemlig en af de fugle, der finder føde på marker med kort græs og mellem planter, der ikke vokser for højt. Den har svært ved, at finde frøer, snoge og mus i langt græs. Det nyslåede, fugtige græs er det perfekte sted for storken at jage. Det korte græs gør nemlig, at storken let kan få øje på sit bytte, mens den uhindret kan spankulere omkring på sine lange, tynde ben.
Når vi høster hø til kvægets vinterfoder, er storkene også godt tilfredse. Det nyslåede græs er nemt at færdes i, og samtidig kan storken let få øje på sit bytte.

Storkene har nu slået sig ned omkring én kilometer fra Bondegaarden. Her har den unger om foråret, og de vender tilbage hvert år. Det skyldes blandt andet den grundige naturpleje i området.

Har du brug for kvalitetskød fra Bondegaarden, så tag et kig på vores side om salg af kød.