Dyrevelfærd og bæredygtighed

Bondegaardens Herefordkvæg går frit hele året

Vi driver Bondegaarden ud fra nogle helt klare principper om, at dyrene og naturen skal have det godt. Det giver sunde og glade dyr, der smager godt, og en sund natur, der kan opretholde Bondegaardens produktion mange år frem.

Fritgående kvæg hele året

Bondegaardens Herefordkvæg går frit hele året. De har både adgang til åbne vidder og læ. Om vinteren har alle dyr adgang til et tørt leje døgnet rundt og de gør i det hele taget, som de har lyst. Ved fodring fikserer vi dyrene i ½ – 1 time, og sikrer på den måde, at alle dyr har adgang til den helt rigtige mængde foder.

På gården er jeg født…

Vores besætning af Herefordkvæg er født og opvokset her på Bondegaarden. Dyrene formerer sig efter deres naturlige rytme, og der kan gå flere år imellem indkøb af dyr fra andre besætninger. Når vi en gang imellem bringer nyt blod til flokken, er det for at minimere risikoen for indavl.

Køerne kælver ved egen hjælp i perioden februar – juli. Kalvene er hos moderen i minimum 6 måneder. Derefter kan de stadig se moderen, mens de vænner sig til at leve helt af frisk græs – og senere vinterfoder.

Medicin bruger vi som udgangspunkt slet ikke. De fleste dyr kommer aldrig i nærheden af medicin. Enkelte dyr kan komme ud for uheld eller akut sygdom, der betyder at det må i behandling. Den praktiserende dyrlæge ordinerer og giver lige præcis den nødvendige behandling. Et dyr, der har fået medicin, bliver først slagtet når dyret er helt frisk – og alle spor af medicin er helt ude af kroppen.

I sommerhalvåret græsser kvæget på markerne ved gården.

En bondegård på naturlig vis

Foder til gårdens kvæg producerer vi selv på Bondegaarden og på andre gårde i nabolaget. Af hensyn til dyrenes sundhed supplerer vi foderet med de nødvendige vitaminer og mineraler.

I sommerhalvåret græsser kvæget desuden på markerne omkring gården. Her bidrager dyrene til at opretholde det rige fugleliv i fuglereservatet ved Gundsømagle Sø. Ved at holde græsset kort, sørger kvæget for, at fuglene har lettere ved at finde føde. Især storken, der bor tæt på Bondegaarden, har gavn af de fritgående dyr. Kvæget skræmmer frøer og tudser frem, når de går omkring, og så kan storken lettere finde sit bytte.

Slagtning

Slagtningen af dyrene foregår også ud fra vores princip om naturlig bæredygtighed. Vi slagter kalve, køer, stude eller tyre baseret på den aktuelle efterspørgsel på kød, og vi transporterer selv dyrene til slagteriet i egne trailere. Det minimerer risikoen, for at dyrene får stress som følge af læsning, transport og ventetid på slagteriet. Når nu dyrene har haft en godt og frit liv, lige siden de blev født, så skal de naturligvis også slagtes med værdighed.